U bent momenteel verbonden met de website:  www.lacdes3vallees.fr  gepubliceerd door de vennootschap Camping lac des 3 vallées.

Camping Lac des 3 Vallées
32700 LECTOURE
FRANCE

SIRET 340 140 417 00031
RCS Auch B 340 140 417
www.lacdes3vallees.fr

Mme Dumas Sophie

Camping Lac des 3 Vallées informeert dat elk geschil met betrekking tot deze wettelijke mededeling of het gebruik van de site voor de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden gebracht.

 

Hosting

Is ondergebracht bij de firma o2switch

Marque déposée INPI : 09 3 645 279
Siret : 510 909 80700024
RCS Clermont Ferrand

SARL au capital de 100000€

Opérateur Télécom déclaré ARCEP
Propriétaire de son réseau AS50474

Project management en realisatie van de website : Sid-Networks met Studio à Table

De inhoud  van de site www.lacdes3vallees.fr  wordt in zijn geheel  beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, reproductie, aanpassing, verspreiding, geheel of gedeeltelijke inhoud van de site Camping Lac des 3 Vallées, op welke wijze dan ook, is verboden, met uitzondering van een enkele kopie op één computer uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. De in deze site elementen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en kunnen geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding te geven.

De logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Camping Lac des 3 Vallées . Elk gebruik van een van deze merken in welke media dan ook, om welke reden of in welke vorm dan ook kunnen  zonder toestemming vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk door de Camping Lac des 3 Vallées, onderworpen worden aan vervolging. De gebruiker is niet gemachtigd om deze op de eigen website te plaatsen van een hyperlink naar de site en / of de pagina’s die het bevat, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Lac des 3 Vallées.

 De Site kan je vragen een aantal gegevens op uw navigatiesysteem beter te organiseren. Als zodanig kan de Camping Lac des 3 Vallées  u vragen om persoonlijke informatie, vooral wanneer u een formulier ingevuld heeft, wanneer u een probleem heeft met betrekking tot de site of gebruik heeft gemaakt van één van de diensten die wij aanbieden, wanneer  u akkoord bent gegaan  met enquêtes of peilingen.

Volgens de in artikel 16 van de wet van 06 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, informeren wij u dat het verzamelen van persoonlijke gegevens  het onderwerp was  van een voorafgaande verklaring aan de Nationale Commissie Informatica en vrijheden (CNIL).((Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden). Tijdens de raadpleging, de site verzamelt, van programma’s (cookies) geactiveerd door je eigen microcomputer, gegevens over de datum, de geraadpleegde pagina’s. Een cookie is een klein bestand geregistreerd op de harde schijf van uw microcomputer.
Hij(zij) hergroepeert verscheidene gegevens verzonden naar uw browser door een website. Het kan geen beschadiging opleveren van de gegevens in uw microcomputer en je hebt de vrijheid om te deactiveren.Deze cookies identificeren uw computer  en geven u de mogelijkheid om snel toegang te krijgen tot de informatie die u wilt zien en prioriteren van onze kant om de belangen van de verschillende onderdelen van de site door internetgebruikers te beoordelen.

Geen van uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Maar Camping Lac des 3 vallées kan worden teruggebracht tot een toenadering tot de verzamelde persoonlijke informatie, die ze anoniem, ten behoeve van statistisch onderzoek hebben verkregen.bU hebt een recht van toegang, wijziging, rectificatie en afschaffing(verwijdering) van de gegevens die u aangaan (art. 34 van de wet ” computergebruik en vrijheden “) met Camping Lac des 3 Vallées.

Statistieken

Om de website aan de eisen van haar bezoekers aan te passen, meten we het aantal bezoeken, aantal pageviews en bezoekers activiteit op de site en hoe vaak ze terugkomen.

De statistische instrumenten die worden gebruikt door Future Health Work is Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. Het genereert cookies, tekstbestanden die op uw computer staan vanaf de website om te helpen analyseren van het  gebruik van de site door zijn gebruikers. De door het cookie gegenereerde over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) gegevens worden verzonden en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op haar editor opslaan en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en het gebruik van internet.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google, waaronder met name de uitgever van deze site over te dragen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instelling van uw browser. Echter, kan dit deactivering van het gebruik van bepaalde functies van deze website te voorkomen. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Le Camping Lac des 3 Vallées wenst u een goede navigatie.